flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

 

Прийом громадян

 

Франовська К.С. - голова суду

 

понеділок з 10 год. до 13 год.

 

Бузань К.П.  - керівник апарату

 

середа з 10 год. до 13 год.

 

Збаражський А.М.  - заступник керівника апарату

 

четвер з 10 год. до 13 год.

 

Мозгових О.М. - начальник відділу
по роботі з персоналом

 

вівторок, четвер з 09 год. до 13 год.

 

  Закон України "Про звернення громадян"

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                           наказом Голови Житомирського

                                           апеляційного адміністративного суду

                                           28 від 01 липня  2013 р.

  Положення про організацію прийому громадян у Житомирському апеляційному адміністративному суді 

1. Загальні положення. 

1.1. Положення визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Житомирському апеляційному адміністративному суді (далі – ЖААС). 

1.2 Основними завданнями посадових осіб ЖААС, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції суду. 

1.3 Посадові особи ЖААС, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про звернення громадян", "Про державну службу", "Про доступ до публічної інформації",  цим Положенням. 

2. Організація особистиго прийому громадян 

2.1. Загальна організація роботи щодо проведення особистого прийому громадян у ЖААС покладається на керівника апарату суду (або заступника керівника апарату суду). 

2.2 З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на зверенення , прийом громадян здійснюється головою суду, заступниками голови суду, керівником апарату, загальним відділом (канцелярією), згідно із затвердженим графіком (додаток № 1).

 Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості або за попереднім записом.

 Для попереднього запису громадянові слід звернутись або зателефонувати до приймальні суду і надати наступну інформацію : П.І.Б. особи, що звертається, домашню адресу, телефон, суть питання, що порушує особа. 

2.3 Особистий прийом керівництвом суду здійснюється виключно з питань організації діяльності суду. 

 2.4 Громадяни, які прибули на прийом до керівництва суду при собі повинні мати :

- документ, що посвідчує особу ;

- належним чином оформлений документ, що засвідчує повноваження представника (якщо звертається представник) 

3. Порядок проведення особистого прийому громадян. 

3.1 Працівники загального відділу  забезпечують прийом громадян протягом визначеного графіком часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Суду. 

3.2 У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається. 

3.3 Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюються на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача. 

3.4 Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються. 

3.5 У разі необхідності працівники загального відділу вправі вимагати документи, що посвідчують особу заявника, або підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи. 

3.6 Працівник загального відділу під час особистого прийому громадян розглядає матеріали, надає відповідно до чинного законодавства обгрунтоване роз’яснення, в межах компетенції. 

3.7 Подане громадянином під час особистого прийому письмове зверенення розглядається та реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверененнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, орагнізаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року                     № 348. 

3.8 При умові понад 600 звернень протягом року, на кожного заявника заводиться "Картка особистого прийому заявника (додаток № 2). 

3.9 Облік громадян ведеться в журналі обліку прийму громадян. 

3.10 Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в ЖААС, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішене по суті. 

3.11 У разі повторного звернення вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз’яснення та необхідна допомога, в межах компетенції.  

3.12 До Журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду, інформація про реєстрацію звернення у загальному відділі. Інформація щодо звернень, поданих на особистому прийомі, доводиться до відома керівника апарату ЖААС щоквартально. 

4. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. 

4.1 Посадові особи апарату суду несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" тощо. 

4.2 Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадоивх осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релегійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.   

4.3  Відповідно до частини 4 пункту 14 Плану заходів реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2012 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 657-р ( із змінами, внесеними згідно Розпорядження  КМ України № 1013-р від 26.08.2009 року) у Житомирському апеляційному  адміністративному суді щопонеділка з 10.00 до 12.00 діє пряма телефонна лінія на тему : "Суспільство проти корупції : 

Відповідальна особа:  керівник апарату суду Константінова Ірина Анатоліївна. 

Контактний телефон: (0412) 481-603        

5. Узагальнення, аналіз письмових та усних звернень громадян і юридичних осіб. 

5.1. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, повинні систематично, але не менше одного разу на півріччя, узагальнюватися та аналізуватися з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян. Особливу увагу слід звертати на усунення причин, які є підставою для надходження звернень громадян, а також змушують громадян звертатися до вищих та центральних органів державної влади, редакцій засобів масової інформації з питань, які можуть і повинні вирішуватись адміністративним судом. Зазначене узагальнення статистично-аналітичним відділом здійснюється двічі на рік: за перше та друге півріччя  шляхом підготовки аналітичної довідки.

 

 

«ПОГОДЖЕНО» 

Керівник апарату суду                                                                                      І. А. Константінова