flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 Франовська К.С. - голова суду

 понеділок з 10 год. до 13 год.

 Бузань К.П. - керівник апарату

 середа з 10 год. до 13 год.

 Збаражський А.М. - заступник керівника апарату

 четвер з 10 год. до 13 год.

 Мозгових О.М. - начальник організаційно-кадрового відділу:

 вівторок, четвер з 09 год. до 13 год.

 Канцелярія веде прийом громадян

 (І поверх, каб.105)

 понеділок - п’ятниця

 з 09 год. до 16 год.

 перерва з 13 год. до 14 год.

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови Житомирського апеляційного адміністративного  суду

04.04.2018  № 27-од

 

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

у Житомирському апеляційному адміністративному суді

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Житомирського апеляційного адміністративного суду (далі - суд).
 2. Особистий прийом громадян у суді проводять голова суду, його заступник, керівник апарату, його заступник, начальник відділу по роботі з персоналом відповідно до графіка (крім святкових, неробочих та вихідних днів), як правило, у приміщенні суду.
 3. Графік проведення особистого прийому громадян затверджується головою суду та розміщується на офіційному веб-сайті суду, а також на дошці оголошень у приміщенні суду.

У невідкладних випадках з метою забезпечення захисту прав громадян особистий прийом  може бути проведено поза встановленим графіком у межах робочого часу.

 1. Особистий прийом громадян посадовими особами суду здійснюється в межах адміністративних повноважень з питань організаційної діяльності суду.

Питання, що вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються.

 1. Посадові особи суду під час здійснення прийому громадян керуються Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів»,  «Про звернення громадян»,  «Про державну службу»,  «Про доступ до публічної інформації»,  Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про організацію роботи із зверненнями громадян у Житомирському апеляційному адміністративному суді та цим Порядком.
 2. Особистий прийом громадян здійснюється за попереднім записом або в порядку черговості.

Для попереднього запису громадянину необхідно звернутися особисто або зателефонувати до приймальні суду і повідомити наступну інформацію:

-       прізвище, ім’я, по батькові;

-       місце проживання;

-       контактний номер телефону чи відомості щодо інших засобів зв’язку;

-       зміст питання, що порушуватиметься перед посадовою особою.

 1. Забороняється відмова громадянинові в запису на особистий прийом посадовими особами суду з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 2. Запис на особистий прийом посадовими особами не проводиться у разі звернення:

- одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;

- з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання скарги, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

-  особи, визнаної судом недієздатною.

 1. Список громадян, яких записано на особистий прийом, складається відповідальним працівником відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду і передається відповідній посадовій особі не пізніше робочого дня, що передує дню прийому згідно графіка.
 2. Громадяни, які з’явилися на прийом, пред’являють документи, що посвідчують особу, передбачені Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або військовий квиток (для військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів), або видане органом Пенсійного фонду України пенсійне посвідчення, а в разі представлення інтересів інших осіб — також документи, що підтверджують відповідні повноваження.
 3. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами суду, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 4. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної Праці, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інвалідів війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», учасників бойових дій проводиться першочергово.
 5. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для вирішення поставлених питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів суду або одержати від них необхідну інформацію.

Для забезпечення ведення діловодства за зверненнями громадян під час особистого прийому може бути запрошено відповідального працівника апарату суду.

Присутність на особистому прийомі інших осіб не допускається.

 1. Під час особистого прийому громадянин може звернутися до посадової особи як в усній, так і в письмовій формі, повідомивши при цьому про наявність раніше поданих звернень з питання, що ним порушується.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (його представником) із зазначенням дати.

 1. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються у відповідному журналі обліку. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення, - відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Положення про організацію роботи із зверненнями громадян у Житомирському апеляційному адміністративному суді.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється в установлені законом строки письмово або усно (за його бажанням).

 1. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися, проводиться лише в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішене по суті.