flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Житомирського

апеляційного

адміністративного суду

_________________К.Франовська

"19"травня 2012р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Житомирському апеляційному адміністративному суді

 

 

І. Загальні положення.

1.1.   Положення складено відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Положення не може бути використано для введення цензури, іншого утиску свободи засобів масової інформації (далі ЗМІ).

1.2.   Акредитація - це реєстрація працівників ЗМІ при Житомирському апеляційному адміністративному суді (далі ЖААС). Право на акредитацію при ЖААС мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників.

1.3.   Акредитація журналістів, працівників ЗМІ при ЖААС здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками ЗМІ їх професійних обов'язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

 

 IIМета та завдання акредитації.

2.1. Акредитація представників ЗМІ проводиться з метою забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, забезпечення гласності та підвищення поінформованості територіальної громади, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність ЖААС. 

 

III. Порядок акредитації.

3.1. Акредитація журналістів і технічних працівників проводиться щорічно. Повноваження акредитованого представника ЗМІ дійсні з 01 січня до 31 грудня року, на який проводиться акредитація.

3.2.        Організація взаємодії ЖААС зі ЗМІ, в тому числі акредитація журналістів і технічних працівників, здійснюється прес-секретарем ЖААС.

3.3.        За відповідним розпорядженням керівника апарату ЖААС та на основі здійсненого прес-секретарем аналізу поданих ЗМІ документів спеціалістом з кадрової роботи видаються акредитаційні посвідчення таких видів:

-    постійна акредитація (на рік) надається журналістам та технічним працівникам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу суду;

-       тимчасова акредитація надається журналістам та технічним працівникам ЗМІ на термін для виконання конкретного редакційного завдання або для заміщення постійно акредитованих журналістів у разі їх хвороби, відпустки, відрядження.

3.4.            Заявка на акредитацію чи додаткову акредитацію для журналістів і технічних працівників ЗМІ подається прес-секретарю ЖААС суду на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ, завіреним печаткою.

3.5.            Вітчизняні ЗМІ у заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію зазначають:

 

-  засновників або видавців ЗМІ; 

-  його статутні завдання;

-  періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих ЗМІ);

-  сферу (регіон) поширення ЗМІ;

-  адресу ЗМІ;

-  номери телефонів керівників ЗМІ;

-  номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації ЗМІ;

-  потребу ЗМІ в кількості індивідуальних акредитаційних посвідчень або акредитаційних посвідчень тимчасової акредитації;

-   список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім'я та по батькові яких вписуватиметься в акредитаційному посвідчені; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями.

3.6.     Теле-, радіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії на право використання каналу та часу мовлення; теле-, радіомовні організації - виробники продукції (студії-виробники) - копію договору з теле-, радіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.

3.7.     Інтернет-видання у заявці на акредитацію зазначають:  

-       засновників; 

-       адресу;

-       номери телефонів керівництва;

-       номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації;

-       потребу в кількості індивідуальних акредитаційних посвідчень;

-         список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями, прізвище, ім'я та по батькові яких кадрова служба вписуватиме в акредитаційному посвідченні;

-         по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями.

3.8.   Зарубіжні ЗМІ надають копії посвідчень працівників зарубіжного ЗМІ, виданих Міністерством закордонних справ України та у заявці на акредитацію зазначають:

-         адресу центральної редакції ЗМІ, адресу кореспондентського пункту ЗМІ в Україні;

-       номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації ЗМІ;

-       потребу ЗМІ в кількості індивідуальних акредитаційних посвідчень або акредитаційних посвідчень тимчасової акредитації;

-         список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями або акредитаційними посвідченнями тимчасової акредитації, прізвище, ім'я та по батькові яких кадрова служба вписуватиме в акредитаційному посвідченні;

-         по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями.

3.9.   Для отримання індивідуального акредитаційного посвідчення журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, можуть акредитуватися відповідно до закону за заявками ЗМІ, з якими вони співпрацюють, або шляхом подання особистої заяви про акредитацію з наданням документів, що підтверджують їх професійний фах, чи належним чином оформленої довідки про співпрацю зі ЗМІ.

3.10.         У разі втрати або пошкодження акредитаційного посвідчення керівник ЗМІ зобов'язаний у письмовій формі повідомити прес-секретаря ЖААС про це. Водночас, у зв'язку з цим він може звернутись до спеціаліста з кадрової роботи ЖААС з поданням про поновлення акредитаційного посвідчення.

3.11.    У разі звільнення журналіста чи технічного працівника ЗМІ, який користувався акредитаційним посвідченням, керівник відповідного ЗМІ у триденний строк зобов'язаний повідомити про це прес-секретаря або спеціаліста з кадрової роботи ЖААС. При цьому відповідне акредитаційне посвідчення анулюється, після чого керівник відповідного ЗМІ може звернутись до ЖААС із заявою про видачу акредитаційного посвідчення іншому працівнику ЗМІ.

Прес-секретар суду зобов'язаний невідкладно письмово повідомити черговому охорони ЖААС про анулювання акредитаційного посвідчення журналіста або технічного працівника відповідного ЗМІ .

3.12.       Питання про видачу нового акредитаційного посвідчення у цьому випадку розглядається протягом 10 днів від дня надходження відповідної заяви.

3.13.       Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених у п.3.2, не розглядається.

3.14. Проведення акредитації, зберігання та підготовка матеріалів представників ЗМІ для видачі акредитаційних посвідчень здійснюється прес-секретарем ЖААС.

Остаточне рішення про надання представнику ЗМІ статусу акредитованого при ЖААС приймає голова суду.

3.15. Посвідчення про акредитацію (додаток № 1 до Положення) видається спеціалістом з кадрової роботи особисто представнику ЗМІ під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

 

 IV.Права і обов'язки акредитованих представників ЗМІ.

4.1. Акредитовані при ЖААС журналісти та технічні працівники ЗМІ мають право:

-   при пред'явленні акредитаційного посвідчення і посвідчення, що підтверджує приналежність до вказаного ЗМІ відповідно до внутрішнього трудового розпорядку ЖААС (а саме : понеділок - четвер з 9.00 до 18.00 та п'ятниця з 9.00 до 16.45) проходити до приміщення ЖААС;

Журналістам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, індивідуальне акредитаційне посвідчення дає право входу до приміщень ЖААС за наявності документа, що посвідчує особу.

-   бути присутніми на заходах ЖААС, за винятком випадків, коли прийнято рішення про проведення закритого заходу;

Інформування акредитованих представників ЗМІ про заходи, які проводитиме ЖААС (збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі, семінари тощо), відбуватиметься шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті ЖААС прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

Під час проведення певного заходу в приміщенні ЖААС одночасно може бути допущено не більше двох акредитованих осіб від однієї телерадіоорганізації, друкованого ЗМІ та інтернет-видання. Це правило не поширюється на випадки, коли місце проведення заходу дозволяє розмістити більшу кількість акредитованих осіб та проводиться спеціально для ЗМІ.

-   відвідувати судові засідання та відділи суду, згідно з попередньо наданим дозволом;

Акредитовані представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.

Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням відповідної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійснювати правосуддя.

-   на вільне та безоплатне отримання, використання та поширення інформації;

4.2. Акредитовані при ЖААС представники ЗМІ зобов'язані:

-   дотримуватись чинного законодавства України про інформацію та ЗМІ, цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентами заходів, що проводяться, порядку організації та проведення персональних зустрічей і бесід з працівниками суду;

-   надавати тільки об'єктивну інформацію;

-      утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується смислове значення інформації, або офіційного документа, невірно його тлумачити;

-   не втручатися в хід заходу, на освітлення якого він запрошений, якщо тільки він не організований спеціально для представників ЗМІ.

-   прибути на захід вчасно або заздалегідь (у разі невчасного прибуття представник ЗМІ усувається від участі у висвітленні заходу, що проводиться);

-   проводити відеозйомку під час проведення заходів з певних місць, що вказуються організаторами.

 

 V.Припинення акредитації.

5.1.   Припинення акредитації відбувається:

-   при припиненні діяльності ЗМІ;

-   у випадку, якщо ЗМІ, яке клопотало про акредитацію журналіста, протягом трьох місяців з дня акредитації не висвітлювало
діяльність ЖААС.

5.2.   Журналісти і технічні працівники ЗМІ, а також журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, можуть бути позбавлені акредитації у разі порушення ними: законів України, у тому числі тих, що регулюють діяльність ЗМІ; порядку допуску до приміщень ЖААС; умов і загального режиму (регламенту) роботи суду та встановленого у суді порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів; вимог професійної етики.

5.3.   Ініціювати процедуру позбавлення акредитації ЗМІ має право керівник апарату на підставі обґрунтованого подання прес-секретаря ЖААС. Письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави позбавлення акредитації, підписується головою суду і надсилається до ЗМІ, який подавав відповідну заявку на акредитацію.

5.4.   Відмова в акредитації, позбавлення акредитації, а також порушення прав акредитованого представника ЗМІ можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства України.

 

 

В.о. керівника апарату суду                                                           Нагорний В.Н.