flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ваше виборче право

Ваше виборче право

5 вересня 2015 року розпочався черговий виборчий процес чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні, день голосування якого призначено на 25 жовтня 2015 року. Відповідну постанову Центральна виборча комісія ( далі - ЦВК) ухвалила від 29.08.2015 

№ 209. Текст цього документа було розміщено на сайті ЦВК та опубліковано в офіційному виданні  Верховної влади України «Голос України»  від 01.09.2015 № 160.

В постанові ЦВК відзначено, що Постановою Верховної ради України № 645-VІІІ призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на всій території України, “ крім депутатів Верховної Ради автономної Республіки Крим,  депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних, міських голів в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.03.2015 № 252-VІІІ « Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується  особливий порядок місцевого самоврядування» і  які визнано тимчасово окупованими територіями відповідно до Постанови Верховної Ради від 17.03.2015 № 254 – VІІІ « Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».

Стаття 38 Конституції закріплює право вільно обирати і бути обраним в органи  державної влади і органи місцевого самоврядування. Вказане право відноситься до політичних прав, і таким правом можуть користуватись лише громадяни України.

Організацію та порядок проведення місцевих виборів  визначає також Закон України « Про місцеві вибори» від 14.07.2015.

Відповідно до ст.94 цього Закону з метою оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів, суб’єкт виборчого процесу може звернутися до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до п.6.ч.1 ст.17 Кодексу адміністративного судочинства України спори ( далі – КАС України) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом, визначені статтями 172-179 КАС України.  

Розмежування правил підсудності щодо розгляду справ, пов’язаних з виборами визначено Кодексом адміністративного судочинства  України.

Так, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні наступні категорії справ:

- щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих  комісій та їх членів ( ч.8 ст. 176 КАС України);

- щодо уточнення списку виборців ( ч.3 ст.173 КАС України), у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, хто має право голосу на відповідних виборах чи референдумі (позовна заява про уточнення списку  виборців подається до  адміністративного суду без сплати судового збору та не пізніше ніж за 2 дні до початку голосування); 

-          щодо оскарження дій чи бездіяльності  засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство  про вибори ( ч.3 ст.174 КАС України).  

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи:

-          з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських ( в тому числі міст Києва та Севастополя), районних у містах виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів (ч.4 ст.172 КАС України);

-          про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що порушують законодавство про вибори чи референдум ( ч.1 ст.174 КАС України);

-          щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи референдум (ч. 1 ст.175 КАС України);

-          з інших питань, передбачених ст.175 КАС України ( щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії, місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу ( ч.3 ст.175 КАС України);

-          з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії ( ч.9 ст.176 КАС України).

Згідно з ч.6 -8 ст.172 КАС України позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності  виборчої комісії, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду також у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

Позовні заяви щодо рішень, дій та бездіяльності дільничної виборчої комісії,  членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Суд вирішує зазначені адміністративні справи у дводенний строк після надходження заяви.

Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли  до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше  ніж за дві години до початку голосування.

Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування.

Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли  у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви ( ч.11 ст.172 КАС України).

Порушення виборчих принципів може мати вагомі наслідки – від визнання  виборів недійсними до притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 

Примітка.  Для реалізації своїх виборчих прав громадяни, які не мають можливості самостійно пересуватись, звертаються із заявою не пізніше 20-ої години останньої п’ятниці перед днем виборів до дільничної виборчої комісії та повідомляють про нездатність пересування.