flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнені результати опитування відвідувачів щодо їх задоволення якістю роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду

     В рамках проекту "Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян" Житомирський апеляційний адміністративний суд проводив опитування громадян у формі анкетування щодо їх задоволення якістю функціонування суду, яке тривало з 01 серпня 2012 року до 1 вересня 2012 року.

     Практична користь такого заходу полягає у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян, визначення шляхів подолання існуючих проблем та тих питань, які потребують вирішення.

     З метою інформування громадськості про заплановане опитування громадян Житомирським апеляційним адміністративним судом на інформаційних стендах були розміщені оголошення про захід, у вестибюлі суду розміщено скриньку для заповнених анкет.

     В опитуванні взяв участь 21 відвідувач Житомирського апеляційного адміністративного суду.

     Громадянам було запропоновано заповнити анкету, яка складалася з 30 запитань, що охоплювали усі сфери діяльності суду.

     Зокрема, відвідувачам суду потрібно було відповісти на запитання щодо їх представництва в суді, ступеня обізнаності з роботою суду та її якістю, щодо зручностей дістатися до суду та умов перебування в суді, щодо наявності та рівня інформаційної роботи в суді. Також відвідувачам запропоновано відповісти на блок запитань щодо організації судового процесу при розгляді справ та блок запитань, що стосуються апеляційного перегляду справ у суді тощо.

     Як показали результати анкетування, за суб'єктним складом серед відвідувачів суду переважали особи, які представляли інтереси інших осіб, їх частка склала 66,7%.

     При цьому, більшість відвідувачів суду становили громадяни, які часто є стороною у справі або представляють інтереси інших осіб (71,5%).

     На запитання, який ступінь обізнаності опитуваного з роботою судів та суддів, зазначили: загалом обізнаний – 81% опитаних;

      майже не обізнаний –14,3%;

     зовсім не обізнаний –4,7%.

     Отже, можна зробити висновок, що інформативна робота щодо діяльності суду ведеться на достатньому рівні.

     Також відвідувачам запропоновано оцінити за 5-бальною шкалою якість роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду.

     Результати проведеного опитування з цього питання свідчать, що респонденти позитивно оцінили роботу апеляційного адміністративного суду.

     Так, майже 52,3% респондентів на питання відповіли "добре", "відмінно" – 38,3% , що у підсумку становить понад 90% опитаних.

Окрім того, відвідувачі мали відповісти:

     - чи зручно їм дістатися до будівлі суду громадським транспортом:

     "так" зазначили 38,1% опитаних, "ні" –23,8% відповідно, "більш менш" – 38,1%.

     Результати проведеного опитування з цього питання свідчать, що не всім громадянам зручно дістатися до суду громадським транспортом, оскільки це переважно люди похилого віку, з інших міст та районів, а найближча зупинка тролейбуса чи маршрутного таксі знаходиться за квартал від будівлі суду.

      - чи є комфортними умови перебування в приміщенні суду:

     комфортними умовами перебування в приміщенні суду вважають 57,1% опитаних, некомфортними - 9,5% відповідно, "більш – менш" вважають 33,3%.

     Попри те, що Житомирський апеляційний адміністративний суд тимчасово орендує приміщення, у якому неможливо створити належні умови для здійснення правосуддя, оскільки немає достатньої кількості залів судових засідань, меблів для відвідувачів (столів, стільців) та місця для їх розміщення, більшість опитаних все-таки вважають зручними та комфортними умови перебування в суді.

     - чи достатньо в суді місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до слухання:

     42,8% опитаних вважають, що в суді достатньо місць для його відвідувачів, "більш-менш" зазначили також 42,8% респондентів, не достатньо місць для відвідувачів у суді вважає 14,2%.

     - чи чистим та прибраним є приміщення суду:

     результати проведеного опитування з цього питання свідчать, що приміщення суду є чистим та прибраним, це зазначило 19 осіб, що становить понад 90% опитаних, проте є і негативні відповіді, наприклад: більш-менш чистим та прибраним вважають 2 особи (9,5%). Це говорить про те, що підтримання чистоти суду повинно забезпечуватись протягом робочого дня.

     - чи зручно людям з обмеженими можливостями потрапити до суду і користуватися послугами суду:

     "так" зазначило 28,5% опитаних,

     "ні" –9,5% відповідно,

     "більш-менш" –52,4%.

     В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді, а також утруднився сказати 1 респондент.

     Більшість опитаних з цього питання вважають, що людям з обмеженими можливостями не зовсім зручно потрапити до суду та користуватися його послугами. Таке оцінювання вважаємо об'єктивним.

     Враховуючи те, що переважна більшість відвідувачів суду це люди похилого віку, інваліди, судом були вжиті певні заходи для зручності потрапити до суду інвалідам на візках (обладнання приміщення пандусом, розміщення канцелярії суду на першому поверсі), проте цих заходів недостатньо. Інвалідам на візках практично неможливо потрапити до ліфтової площадки на першому поверсі та канцелярії суду. Доцільним вирішенням цього питання буде розміщення залів судових засідань на першому поверсі. Але, на жаль, зазначені питання можливо вирішити за умови виділення додаткової площі для суду та належного його фінансування.

     На оцінку якості роботи судової установи впливає і такий важливий чинник, як наявність інформації про організацію роботи та структуру суду, графіки розгляду справ, вимоги щодо наявності зразків процесуальних документів, інформації щодо порядку сплати судового збору, реквізитів та розмірів платежів тощо. Особливо це важливо для осіб, які не мають юридичної освіти та досвіду участі в судовому процесі.

     Щодо джерел, з яких респонденти отримують інформацію про роботу суду, то 17 відвідувачів із 21 зазначили, що наявна в суді інформація їх задовольняє, це становить майже 81% респондентів, трьом відвідувачам її не вистачало (майже 14%). В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

      На запитання чи змогли громадяни знайти необхідну інформацію на сторінці суду в Інтернеті, отримали такі відповіді:

     "так" – 62% опитаних,

     "ні" – 23,8%.

     У двох анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді, а також 1 респондент відмітив, що Інтернетом не користується.

     Більшість опитуваних з питань наявності інформації у суді та на сторінці суду в Інтернеті вважають, що інформація є повною, доступною та їх задовольняє, але є негативні відповіді. Вважаємо, що оцінки цих питань є об'єктивними, оскільки в суді не працює інформаційний кіоск, так як обладнання його застаріле, та у зв'язку з відсутністю комплектуючих - ремонту він не підлягає; веб-сайт суду перебуває у стадії розробки, а також відсутні місця для розміщення інформаційних стендів, оскільки в одному приміщенні розміщено два суди.

     На запитання чи має суд (на думку відвідувачів) відповідні ресурси (матеріально-технічне і кадрове забезпечення) для виконання своїх обов’язків зазначили "так" більше 57% опитаних, "ні" – 33,3%. В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді та один респондент зазначив, що такою інформацією не володіє.

     Отже, більшість опитаних вважають, що суд має відповідні ресурси для виконання своїх обов'язків.

     Окрім того, відвідувачі суду мали відповісти на блок запитань щодо організації судового процесу при розгляді їх справи, а саме:

     - чи вчасно розпочато засідання у справі:

     більше 76% респондентів зазначили, що судове засідання у їх справах розпочалося вчасно, та разом з тим було зазначено і про наявність випадків несвоєчасного початку судового засідання, що становить 14,3% опитаних, "коли як" відмітив 1 респондент.

     В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     - чи вчасно отримали повістки та повідомлення про розгляд справи:

     вчасно отримали судові повістки та повідомлення про розгляд справи 81% опитаних, невчасно – 14,3%.

     В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     - чи мали можливість вчасно ознайомитись з матеріалами справи:

     більше 90% респондентів (19 осіб) зазначили, що вчасно змогли ознайомитися з матеріалами справи, 4,7%, тобто 1 особа, не змогла вчасно ознайомитись з матеріалами справи. Оскільки не зазначено причини, з якої респондент не зміг ознайомитись з матеріалами справи, то об'єктивної оцінки в цьому випадку встановити неможливо. В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     - чи працівники суду працювали старанно та не припускались помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків:

     "так" зазначили 18 осіб, тобто 71,5% опитаних, "ні" – 2 або 9,5% відповідно. В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     Результати проведеного опитування з блоку питань організації судового процесу свідчать про те, що робота по організації судового процесу при розгляді справ в суді ведеться на належному рівні, але, на жаль, є і недоліки, які спонукають до покращення роботи в даному напрямку.

     Вважаємо, що негативні оцінки з цього питання викликані об'єктивними причинами, а саме, великим навантаженням справ на суддів та неукомплектованістю штату суду.

     Впродовж тривалого часу організація роботи суду спрямовувалась на те, щоб кожен відвідувач, незалежно від того, в якій якості він звернувся до суду, отримав би лише приємний та корисний досвід від спілкування з працівниками суду.

     Тому, переважна більшість респондентів відмітили, що у спілкуванні з працівниками суду виявили повагу та доброзичливість, бажання допомогти, витриманість та коректність, професіоналізм та знання своєї справи.

     Що стосується питання чи коректно, ввічливо та з повагою ставляться судді до всіх учасників процесу, то понад 90% респондентів надали позитивну оцінку.

     Запровадження та підтримання серед працівників суду традиції ввічливого та привітного спілкування з представниками сторін та іншими відвідувачами, а також щирого бажання допомогти кожному, хто звертається з тих чи інших питань, в межах компетенції суду, – всі ці кроки впроваджувалися та впроваджуються в суді з метою створення суду для людей, для захисту їх прав, свобод та інтересів.

      Також відвідувачі суду мали відповісти на блок запитань, що стосуються апеляційного перегляду справ у суді, а саме:

     чи обґрунтованим вважають респонденти перенесення (відкладення) розгляду їх справи:

     з цього питання 52,4% громадян вважають, що перенесення (відкладення) розгляду їх справи було обґрунтованим. Необґрунтованим – вважає 19,5% опитаних. В п'яти анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді. Один респондент відмітив, що розгляд його справи не відкладався.

     Об'єктивність оцінювання цього питання можна встановити лише при вивченні матеріалів справи.

     чи суддя ретельно підготувався до розгляду справи і добре її знає:

     понад 85% респондентів вважають, що, на їх думку, судді ретельно готуються до розгляду справ та добре їх знають, проте були надані і 2 негативні відповіді.

     чи дотримувався суд процедури судового розгляду:

     майже 96% респондентів вважають, що процедура судового розгляду дотримується суддями Житомирського апеляційного адміністративного суду.

     На запитання чи мали можливість респонденти обґрунтувати свою позицію під час розгляду справи, отримали такі відповіді:

     "так" зазначили понад 90% респондентів; не мали можливості обґрунтувати свою позицію 4,7% опитаних. В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     Негативну відповідь з цього питання можна пояснити тим, що у зв'язку з великим навантаженням апеляційних справ на суддів, тривалість судових дебатів обмежується в часі, тому сторони у справі обґрунтовують свою позицію не в достатньому, на їх думку, обсязі.

     чи був незалежним та неупередженим, без зовнішнього тиску суд при розгляді справи респондента:

     "так" вважає 81% респондентів, "ні" – понад 14% опитаних.

     В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     чи вчасно отримали судове рішення:

     вчасно отримали судові рішення майже 70% опитаних, невчасно - майже 24%. У двох анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді.

     чи було рішення викладено легкодоступною для розуміння мовою:

     майже всі респонденти (90,5%) відмітили, що рішення суду викладені легкодоступною для розуміння мовою. У двох анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді.

     чи було (на думку респондентів) рішення суду добре обґрунтованим:

     майже 70% опитаних вважають рішення суду добре обґрунтованим, 14,3% - необґрунтованим. У трьох анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді. Один респондент зазначив, що таку оцінку рішенню може надати суд касаційної інстанції.

      На запитання чи ухвалено рішення на користь респондента, отримали такі відповіді: "так" - 71,5% опитаних, "ні" - 14,3%. У трьох анкетах не відмічено жодного варіанту відповіді. В одній анкеті зазначено, що справи вирішено по - різному.

      Отже, більшість респондентів вважають, що апеляційний перегляд справ у Житомирському апеляційному адміністративному суді здійснюється на належному рівні. Досліджуючи їх відповіді, можна сказати, що на негативну складову цих відповідей впливає результат розгляду справи.

     Відвідувачам суду запропоновано також зазначити яким було їх враження від візиту до суду у порівнянні з очікуваним, на що отримано такі відповіді:

     "кращі, ніж очікував" зазначили 33,3% респондентів,

     "гірші, ніж очікував" – 14,2 %,

     "відповідають очікуваним" – 47,6%.

     В одній анкеті не відмічено жодного варіанту відповіді.

     Крім того, переважна більшість учасників опитування (81%) відмітили, що візит до Житомирського апеляційного адміністративного суду, з огляду на організацію роботи, був більш приємним ніж в інших судових установах.

***

     Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що організація роботи у Житомирському апеляційному адміністративному суді здійснюється в цілому на належному рівні. Разом з тим, дане анкетування дозволило виявити і окремі проблемні моменти в діяльності суду. Для їх вирішення доцільно здійснити наступне:

     - погодити з міською радою транспортний маршрут, зупинка якого розміщувалася б поблизу приміщення суду;

     - обладнати в приміщенні суду місця для ознайомлення з матеріалами справ відповідними меблями;

     - створити належні умови для громадян в період їх перебування в суді (обладнати місця для очікування столами, стільцями тощо);

     - організувати чергування прибиральниць протягом робочого дня;

     - завершити роботу по створенню веб-сайту суду.

     Головний спеціаліст Підковенко О.С.