flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом у 2012 році

 Аналіз стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом у 2012 році  

Аналіз стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом (далі - ЖААС) проводиться на підставі ст.27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якою віднесено до повноважень апеляційного суду здійснення аналізу судової статистики. 

Повноваження Житомирського апеляційного адміністративного суду  поширюються на Житомирську та Рівненську області (згідно додатку №2 із змінами, внесеними згідно з Указами  Президента України від 16.10.2008 р. N 941/2008, від 12.08.2010 р. N812/2010). 

Метою даного аналізу є встановлення, порівняння, вимірювання за допомогою таблиць, діаграм та графіків, дослідження та узагальнення закономірностей і тенденцій зміни динаміки кількісних та якісних показників перегляду адміністративних справ судів апеляційного адміністративного округу, виявлення недоліків, проблем та шляхів їх усунення для встановлення стану здійснення судочинства апеляційним адміністративним судом. 

Показники діяльності апеляційного адміністративного суду по здійсненню правосуддя впродовж 2012 року, основні з яких приведені у статистичному звіті апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах за 2012 рік (форми 22-А), інформаційних довідках щодо навантаження на суддів апеляційного адміністративного суду та окружних адміністративних судів за звітний період, аналітичній інформації ВАСУ щодо роботи апеляційних та окружних адміністративних судів за січень–грудень 2012 року, свідчать про наступне. 

До апеляційного адміністративного суду за звітний період надійшло 59 867 апеляційних скарг на судові рішення Житомирського окружного адміністративного суду, Рівненського окружного адміністративного суду та місцевих загальних судів апеляційного округу, що на 16% менше, ніж у попередньому році (71142). 

За результатами апеляційного перегляду Житомирським апеляційним адміністративним судом постановлено 98 063 остаточних судових рішень, що у 3,7 рази більше ніж у 2011 році (26713). З них 6674 із скасуванням або зміною судового рішення, що становить 7% від загальної кількості переглянутих судових рішень. 

На кінець звітного періоду середньомісячне надходження справ на розгляд судді Житомирського апеляційного адміністративного суду становить 369 справ при аналогічному середньому показнику по Україні - 464, середньомісячне навантаження постановлених судових рішень – 532 (середній по Україні – 429).  

Апеляційний перегляд судових рішень місцевих адміністративних судів 

Як свідчать статистичні дані, впродовж 2012 року до Житомирського апеляційного адміністративного суду всього надійшло та зареєстровано 59 867 апеляційних скарги, з них  у  І кварталі – 26064 скарг, у ІІ кварталі – 11864, у ІІІ  - 8256, у ІV  - 13683 скарг. 

  

Із наведеної діаграми вбачається, що надходження справ у ІІ кварталі 2012 року зменшилось удвічі, у ІІІ кварталі також відбулося зменшення на третину у порівнянні із попереднім кварталом, а у ІV кварталі 2012 року показник надходження апеляційних скарг збільшився в 1,6 разів.

У порівнянні з минулим роком надходження справ з апеляційними скаргами поступово зменшується, що зумовлено змінами у законодавстві щодо соціальних виплат. Водночас з наведеної діаграми вбачається, що надходження справ з апеляційними скаргами є рівномірним, про що свідчить і показник середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю, який на кінець І півріччя становив з 441 справа, а наприкінці ІІ півріччя 369 справ. 

 Слід відмітити позитивну тенденцію зменшення залишку нерозглянутих справ з 29409 справ (І півріччя) до 5979 справ (ІІ півріччя), що в свою чергу  відобразилось і на показнику середньомісячного навантаження постановлених судових рішень, який у порівнянні з минулим роком постійно зростав і на кінець звітного періоду становить 532 (у 2011 році цей показник становив 190). 

При цьому, слід зазначити, що наразі штат суддів заповнений лише на 47% (18 фактично працюючих суддів із 38 суддів за штатним розписом). 

Більш детально середньомісячні показники навантаження на суддю апеляційного адміністративного суду приведені у графіку. 

 

 

Із загальної кількості скарг, що надійшли до апеляційного адміністративного суду:

- відмовлено у відкритті апеляційного провадження по 1092 апеляційним скаргам (1,8%);

- повернуто справ -  1567(2,6%). 

У звітному періоді частка повернутих та таких, де відмовлено у відкритті апеляційного провадження, становила 4,4% від загальної кількості апеляційних скарг, що надійшли до апеляційного адміністративного суду.

Найчастіше підставами для повернення апеляційних скарг були - неусунення заявником у встановлений термін недоліків поданої апеляційної скарги. Підставами для відмови у відкритті апеляційного провадження були: неподання у встановлений строк клопотання про поновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги, або необґрунтування причин пропуску цього строку. 

Протягом 2012 року на розгляді апеляційного адміністративного суду перебувало 100 576 справ, у яких було відкрито апеляційне провадження (з урахуванням залишку нерозглянутих справ минулого року), з цих справ у 95 404 справах закінчено апеляційний розгляд (95%). Залишок нерозглянутих справ на кінець року становить  5172 (5%). Кількість справ, у яких не вирішено питання про відкриття апеляційного провадження становить 807 справ.  

Апеляційним адміністративним судом за наслідками розгляду у звітному періоді закінчено провадження у 95 404 справах, при цьому:

- 88602 судових рішень місцевих загальних і окружних адміністративних судів залишено без змін (92,87%);

- 4304 судових рішень скасовано (4,51%);

- 2370 судових рішень змінено (2,48%);

- у 65 справах закінчено провадження у зв’язку із визнанням постанови або ухвали нечинною (0,07%);

- у 63 справах – закрито апеляційне провадження (0,07%).

  

 

Таким чином, частка скасованих (змінених) судових рішень судів першої інстанції становить 7%, що свідчить про узгодженість та єдність судової практики вирішення адміністративних спорів у апеляційному окрузі між судами першої та апеляційної інстанцій. 

Серед скасованих та змінених судових рішень були:

- 283 судових рішення Житомирського окружного адміністративного суду (4,2%);

- 213 - Рівненського окружного адміністративного суду (3,2%);

- 2195 судових рішень місцевих загальних судів Житомирської області (32,9%), з них найбільше судових рішень Корольовського районного суду м.Житомира (207);

- 3975 судових рішень місцевих загальних судів Рівненської області (59,6%), з них найбільше судових рішень Володимирецького районного суду (1616);

- 8 судових рішення інших судів (0,1%). 

Серед змінених та скасованих судових рішень переважали постанови (93%), частка ухвал становить 7%. 

Результати перегляду постанов судів першої інстанції 

У звітному періоді апеляційним адміністративним судом переглянуто 93649  постанови судів першої інстанції, що у 4,4 рази більше ніж у минулому році (21273). З них, 87470 постанов залишено без змін (93,4%), 2359 - змінено (2,5%), 3820 - скасовано (4,1%). 

В розрізі судів першої інстанції апеляційного округу скасовано та змінено судом апеляційної інстанції упродовж 2012 року:

 - 186 постанов Житомирського окружного адміністративного суду (3%);

- 163 – Рівненського окружного адміністративного суду (2,6%);

- 2005 - місцевих загальних судів Житомирської області (32,3%);

- 3821 -  місцевих загальних судів Рівненської області (62%)

- 4 – інших судів (0,1%). 

Здійснений аналіз змінених (скасованих) постанов судів першої інстанції впродовж звітного періоду дозволив зробити висновок про те, підставами для їх зміни чи скасування були:

-      порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи (83%);

-      неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи (7%);

-      інші підстави (10%). 

При скасуванні постанов судом апеляційної інстанції:

- прийнято нову постанову у 3611 справах (94,5 %);

- залишено позовну заяву без розгляду у 121 справі (3,2%);

- закрито провадження у 88 справах (2,3%). 

Результати перегляду постанов судів першої інстанції за категоріями 

У структурі вирішених впродовж звітного періоду спорів переважали спори з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян97% (90 744 справи). Відповідно, у справах даної категорії 85014 судових рішень залишено без змін (94%), 3378 – скасовано (4%), 2352 – змінено (2%). 

При вирішені справ даної категорії апеляційним адміністративним судом було  у 2253 справах були скасовані постанови судів першої інстанції та прийнято нові постанови.

Серед скасованих судових рішень у даній категорії справ переважали рішення у справах, пов’язаних із соціальними виплатами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (65,4%), частка судових рішень у справах, пов’язаних із виплатами коштів згідно Закону України "Про соціальний захист дітей війни" склала 22,4%, інші справи 12,2%.

Враховуючи значний відсоток скасованих судових рішень у справах, пов’язаних із соціальними виплатами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, апеляційним адміністративним судом проведено узагальнення судової практики вирішення даної категорії справ, результати якого розміщено на офіційному веб-сайті суду. 

Причинами скасування судових рішень у справах, пов’язаних із виплатами коштів згідно Закону України "Про соціальний захист дітей війни" переважно було неврахування судами першої інстанції,  що 19 червня 2011 року набрав чинності Закон України №3491-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік". На виконання зазначеного Закону, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №745 від 6 липня 2011 р. "Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету", яка набула чинності 23.07.2011 року, а тому саме до вказаної дати застосуванню підлягають положення Закону України "Про соціальний захист дітей війни". 

У 104 справах даної категорії апеляційний адміністративний суд скасував постанови судів першої інстанції та залишив позовну заяву без розгляду, у зв’язку із неврахуванням судом першої інстанції при постановленні судового рішення положень статей 99, 100 КАС України щодо строків звернення до адміністративного суду та наслідків їх пропущення. 

У загальній кількості переглянутих в апеляційному порядку справ питома вага постанов у справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів становить 1,8%. У справах даної категорії апеляційним адміністративним судом переглянуто 1642 постанови, з них 1495 залишено без змін (91%), 145 – скасовано (8,8%), 2 – змінено (0,2%). 

Частка постанов, переглянутих судом апеляційної інстанції, в інших категоріях справ становить 1,3%. Детально результати апеляційного перегляду постанов апеляційним адміністративним судом у 2012 році у розрізі категорій спорів представлені у таблиці. 

№ з/п

Назва категорії

Усього переглянуто постанов суду

Постанову суду залишено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

% зміни та скасування

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумі

27

22

0

5

18,5%

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

24

21

0

3

12,5%

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

127

103

0

24

18,9%

4

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

0

0

0

0

0,0%

5

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

184

145

0

39

21,2%

6

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

231

149

3

79

35,5%

7

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

14

6

0

8

57,1%

8

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

1642

1495

2

145

9,0%

9

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

110

96

1

13

12,7%

10

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

90744

85014

2352

3378

6,3%

11

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

295

231

0

64

21,7%

12

Справи зі спорів з відносин публічної служби

250

188

1

61

24,8%

13

 Інші справи

1

0

0

1

100,0%

14

УСЬОГО

93649

87470

2359

3820

6,6%

 Результати перегляду ухвал судів першої інстанції за видами 

Впродовж 2012 року апеляційним адміністративним судом переглянуто 1627 ухвал судів першої інстанції, що у 1,5 рази більше, ніж у минулому році (1120), в тому числі:

- 154 ухвал про повернення позовної заяви (9,5%);

- 154 – про відмову у відкритті провадження у справі (9,5%);

- 82 – про закриття провадження у справі (5%);

- 581 – про залишення позовної заяви без розгляду (35,7%);

- 656 – інші ухвали (40,3%). 

Слід відмітити, що співвідношення ухвал до постанов у звітному році помітно зменшилось у порівнянні з минулим роком, зокрема з 5% до 1,7%, що свідчить про забезпечення судами першої інстанції дотримання норм процесуального права. 

За результатами апеляційного перегляду апеляційним адміністративним судом:

- 1132 ухвал залишено без змін (69,6%);

- 11 – змінено (0,7%);

- 484 – скасовано (29,7%).

Таким чином, за наслідками перегляду ухвал судом апеляційної інстанції скасовувалась кожна третя ухвала. 

При цьому, найчастіше скасовувалась ухвала та постановлялась нова ухвала з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи (92,8%). Крім того, мали місце випадки залишення позовної заяви без розгляду (4,5%), закриття провадження у справі (2,7%). 

Серед скасованих та змінених ухвал переважали ухвали про залишення позовної заяви без розгляду (38%). Причинами скасування ухвал було неправильне застосування судами ст.99,100 КАС України при обрахуванні строків звернення до адміністративного суду, п.4 ч.1 ст.155 КАС України при залишенні позовної заяви без розгляду у зв’язку із повторною неявкою позивача, п.3 ч.1 ст. 155 КАС України.

Крім того, апеляційним адміністративним судом у 16% випадків скасовувались ухвали про повернення позовної заяви. При цьому серед цих ухвал спостерігається найбільший відсоток скасування, а саме, -  кожна друга.

Як показав аналіз скасованих ухвал про повернення суди першої інстанції допускали наступні помилки при їх постановленні: не досліджували, чи одержав позивач ухвалу про залишення позовної заяви без руху у строк, достатній для її виконання; перевіряючи дотримання позивачем строку виконання ухвали про залишення без руху, не враховували положення ч.9 ст. 103 КАС України згідно якого строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява,  скарга інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку; не приймали до уваги, що позивачем виконано ухвалу про залишення позовної заяви без руху саме у той спосіб, який було зазначено, але не конкретизовано судом; формально підходили до оцінювання як належного доказу документа про сплату судового збору, зокрема приходили до висновку про його неналежність через відсутність якогось із реквізитів без врахування того, що інші, необхідні реквізити у платіжному документі були зазначені. 

У 10% випадків скасовувались ухвали про відмову у відкритті провадження у справі. Однією із підстав скасування було неправильне визначення судами першої інстанції підвідомчості спорів адміністративним судам. Проблемним залишається питання розмежування "спору про право" та "публічно-правового спору". 

Детальніше результати перегляду ухвал апеляційним адміністративним судом у 2012 році представлено у діаграмі. 

  

Для усунення у майбутньому помилок, допущених судами першої інстанції при прийнятті судових рішень, що призвели до їх зміни чи скасування, апеляційним адміністративним судом проведено узагальнення підстав зміни та скасування судових рішень судів першої інстанції апеляційного округу у І півріччі 2012 року та узагальнення практики застосування адміністративними судами Житомирського апеляційного округу норм глав 1-4 розділу ІІІ Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення адміністративних справ, результати яких розміщено на офіційному веб-сайті суду. 

Результати касаційного перегляду судових рішень апеляційного адміністративного суду 

За результатами касаційного перегляду судових рішень Житомирського апеляційного адміністративного суду у 2011 році Вищим адміністративним судом скасовано 162 судових рішення, що становить 0,17% від загальної кількості постановлених судових рішень (98063). 

При цьому підставами скасування судових рішень були:

- порушення норм процесуального права - 52%;

- порушення норм матеріального права –  48%. 

Серед порушень норм процесуального права переважно судом апеляційної інстанції неправильно обраховувався строк апеляційного оскарження, його початок та закінчення при постановленні ухвал про повернення апеляційних скарг відповідно до ч.3 ст.189 КАС України. 

Як вбачається із скасованих судових рішень, судом апеляційної інстанції допускались помилки при визначенні дати подання апеляційної скарги, зокрема судом її визначено як дату реєстрації апеляційної скарги у суді першої інстанції, тоді як такою датою слід вважати дату здачі апеляційної скарги до поштової установи. При цьому суд касаційної інстанції зазначив, що оскільки у справі проголошено вступну та резолютивну частини постанови суду першої інстанції, суддя повинен встановити день отримання постанови суду першої інстанції, та, виходячи із правил обчислення процесуального строку, визначених у ч.ч.1,6,9 ст.103 КАС України, встановити дату початку перебігу строку апеляційного оскарження, останній день такого строку та дату подання (передачі на пошту) скаржником апеляційної скарги. 

Також допускались помилки із визначенням строку звернення до суду. Так, відмовляючи в задоволенні позовних вимог з підстав пропущення строку звернення з ними, суд виходив з того, що 30 липня  2010 року набрав чинності Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким до статті 99 КАС України внесено зміни щодо зменшення строку звернення до суду з одного року до шести місяців.

При цьому, судом не враховувалось, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (частина перша статті 58 Конституції України). Це, зокрема, означає, що набрання чинності новим законом за загальним правилом не скасовує обов’язки, які виникли на основі закону, що втратив чинність, і на момент набрання чинності новим законом залишилися невиконаними. Судовий захист від такого невиконання гарантується частиною першою статті 55 Конституції України. Скорочення строків звернення до адміністративного суду з приводу обов’язків, що на момент такого скорочення залишилися невиконаними, фактично пом’якшує (скасовує) відповідальність суб’єкта владних повноважень. Однак таке пом’якшення (скасування) допускається лише щодо відповідальності фізичних осіб (Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого1999 року № 1-рп/99). Тому з метою дотримання вимог статті 58 Конституції України та принципу верховенства права (юридичної визначеності) щодо вимог фізичної (юридичної) особи до суб’єкта владних повноважень, які виникли до скорочення строків звернення до адміністративного суду, судам належить застосовувати строки, що діяли до такого скорочення (постанови ВАСУ від 22.05.2012р. у справах № К/9991/37400/11, № К/9991/37426/11). 

Мали місце випадки неправильного визначення підвідомчості спорів, пов’язаних із земельними правовідносинами (постанови ВАСУ від 04.09.2012р. у справі № К/9991/37940/12, від 23.08.2012р. у справі № К/9991/84503/11). 

Серед порушень норм матеріального права, які найчастіше були підставами для скасування судових рішень апеляційного суду, слід виділити наступне.  При вирішенні спорів про здійснення перерахунку пенсії відповідно до ст.40,42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суд не завжди враховував, що при перерахунку раніше призначеної пенсії повинен враховуватись показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за рік, що передував року звернення за її призначенням (постанова ВАСУ від 19.12.2012р. у справі №К/9991/72040/11). 

Для усунення випадків скасування судових рішень у майбутньому із зазначеними ухвалами суду касаційної інстанції були ознайомлені судді апеляційного адміністративного суду. 

Апеляційний перегляд у розрізі судів 

Аналіз постановлених місцевими адміністративними судами судових актів, які оскаржувалися в апеляційному порядку впродовж 2012 року у розрізі судів показав наступне. 

Житомирським апеляційним адміністративним судом впродовж звітного періоду переглянуто в апеляційному порядку 53 555 судових рішень судів Житомирської області (63%), з них 52704 постанови та 851 ухвала, та  41 689 судових рішень судів Рівненської області (37%), з них 40936 постанов та 753 ухвали, 32 судових рішення інших судів. 

Із переглянутих 53 555 судових рішень місцевих судів Житомирської області, апеляційним адміністративним судом:

- залишено без змін 51077 судових рішення;

- змінено 757 судових рішень;

- скасовано 1721 судових рішень. 

При цьому частка зміни та скасування судових рішень становить по постановам в середньому 4,2%,  ухвалам – 33,8 %. 

За результатами перегляду 41689 судових рішень місцевих судів Рівненської області, апеляційним адміністративним судом:

- залишено без змін 37501 судове рішення;

- змінено 1613 судових рішень;

- скасовано 2575 судових рішень.

 

Таким чином, відсоток змінених та скасованих судових актів в середньому по області становить по постановам 9,7%, ухвалам – 27%, тобто якість постанов судів Житомирської області вища на 5,5%, тоді як якість ухвал судів Рівненської області вища на 6,8%. 

Більш детально показники розгляду справ судами першої інстанції апеляційного округу приведені у додатку 1. 

Впродовж звітного періоду до апеляційного адміністративного суду надійшло 33 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них 9 повернуто, по 7 – ухвалено інші рішення до відкриття провадження, за 14 заявами закінчено провадження.

За результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 12 заяв залишено без задоволення, 2 – задоволено, в результаті чого скасовано 1 постанову та 1 ухвалу.

Підставами для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у всіх випадках були істотні обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. 

У звітному періоді суддями апеляційного адміністративного суду винесено 7 окремих ухвал, по всім ухвалам надішли повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами. 

У порядку письмового провадження апеляційним адміністративним судом  розглянуто 91017 справ, що становить 95,4% загальної кількості переглянутих судових рішень, технічні засоби фіксування судового засідання застосовано при розгляді 4,6% справ. 

Сума, добровільно сплаченого до апеляційної інстанції судового збору склала 175071 грн., сума судового збору не сплаченого внаслідок звільнення від сплати становить 589005 грн., присуджено до стягнення 2760 грн. 

У звітному періоді видано 68 виконавчих листів на загальну суму 9 012 693 грн. 

* * * 

Результати аналізу показників здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом та адміністративними судами апеляційного округу свідчать, що впродовж звітного періоду діяльність судів була спрямована на реалізацію завдань адміністративного судочинства, в тому числі щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду публічно-правових спорів.

Позитивними тенденціями 2012 року було збільшення кількості постановлених апеляційним адміністративним судом судових рішень, забезпечення якісного розгляду адміністративних справ судами апеляційного округу та апеляційним адміністративним судом, відсутність справ, незареєстрованих у діловодстві суду.

Також звітний період характеризується незначним зменшенням надходження справ з апеляційними скаргами у спорах, пов’язаних із соціальними виплатами, що дозволило скоротити строки розгляду апеляційних скарг.

З метою виявлення та усунення помилок у діяльності судів, апеляційним адміністративним судом впродовж року вивчалась та узагальнювалась судова практика по окремим категоріям справ, вживались заходи щодо надання методичної допомоги в застосуванні законодавства судами першої інстанції під час розгляду справ.

 

Голова апеляційного

адміністративного суду                                                        К.С.Франовська 

 

вик. Шуляк Л.А.

(0412) 481-602 inbox@apladm.zt.court.gov.ua