flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнені результати опитування громадян – відвідувачів Житомирського апеляційного адміністративного суду 15 серпня 2012 року

На виконання Рішення Ради суддів України від 09 липня 2012 року №34 про проведення спільно з Центром суддівських студій Моніторингу стану незалежності судів в Україні – 2012, метою якого є здійснення аналізу стану незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні, розроблення відповідних рекомендацій для вирішення проблемних питань і удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади, 15 серпня 2012 року в приміщенні Житомирського апеляційного адміністративного суду проведено опитування громадян - відвідувачів суду.
  
З метою інформування громадськості про заплановане опитування громадян Житомирським апеляційним адміністративним судом на веб-сторінці суду та інформаційних стендах були розміщені оголошення про захід.
   
При проведенні заходу впродовж робочого дня 15 серпня 2012 року (з 9 год. до 13 год. та з 14 год. до 18 год.) працівниками апарату Житомирського апеляційного адміністративного суду було роздано суцільним методом 70 анкет відвідувачам, переважно це були громадяни, які прибули у судові засідання. Повернуто – 67 анкет. Три анкети не повернули громадяни, які поверталися із судового засідання і були незадоволені рішенням суду.
 
Результати опитування (згідно із запропонованими питаннями) свідчать про таке.
По першому питанню щодо зручності умов перебування громадян в суді(достатність та зручність місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до судового слухання; чистота та прибраність приміщень суду; можливість користування туалетами тощо) оцінили як:
- добрі 48 осіб, що становить 71,6% опитаних;
- відмінні 9 осіб - 13,4% відповідно;
- задовільні 6 (9,0%);
- незадовільні 4 особи (6,0%)
 
Негативні оцінки з цього питання можна пояснити тим, що Житомирський апеляційний адміністративний суд тимчасово орендує приміщення, у якому неможливо створити належні умови для здійснення правосуддя, оскільки немає достатньої кількості залів судових засідань, меблів для відвідувачів (столів, стільців) та місця для їх розміщення, а також оргтехніки.
 
По другому питанню про повноту, якість та доступність інформації для відвідувачів суду (наявність інформаційних стендів, зразків документів, порядку сплати судового збору; зрозумілість інформації щодо місця та часу проведення судових засідань; наявність інформації в Інтернеті тощо) оцінено:
- добре 43 особи, що становить 64,1% опитаних;
- відмінно 14 осіб - 20,9%, відповідно;
- незадовільно 6 осіб (9,0%);
- задовільно 2 особи (3,0%);
- утруднилися сказати 2 особи, або 3,0% респондентів.
Вважаємо оцінки з цього питання є об'єктивними, оскільки в суді не працює інформаційний кіоск, веб-сайт суду перебуває у стадії розробки, а також відсутні місця для розміщення інформаційних стендів, так як в одному приміщенні розміщено два суди.
 
По третьому питанню щодо ефективності організації роботи суду (дотримання строків та процедур розгляду справ; вчасність, з урахуванням поштового перебігу, надіслання судом повідомлень про розгляд справ; обґрунтованість перенесення судових засідань; додержання графіків судових засідань щодо часу слухання справ тощо) оцінили на:
- добре 38 осіб, що становить 56,7% опитаних;
- відмінно 13 осіб - 19,4%, відповідно;
- задовільно 8 осіб (11,9%);
- незадовільно 7 - 10,5%;
- утруднилася сказати 1 особа (1,5%).
Вважаємо, що негативні оцінки з цього питання викликані об'єктивними причинами, а саме, великим навантаженням судових справ на апеляційний адміністративний суд та неповне заповнення штату суду.
 
 На четверте питання (чи ставляться судді до відвідувачів суду (сторін по справі) коректно та ввічливо?) зробили відмітку:
- у графі "так" 37 осіб, або 55,2% респондентів;
- у графі "скоріше так" - 21 (31,3%);
- у графі "скоріше ні" - 6 (9,0%);
- у графі "важко сказати" - 3, що становить 4,5% опитаних.
Графу "ні" не відмічено жодним відвідувачем.
 
На п’яте питання (чи ставляться до відвідувачів суду коректно та ввічливо працівники апарату суду?) зробили відмітку:
-                  у графі "так" 44 особи, що становить 65,7% опитаних;
-                  у графі "скоріше так" 17 осіб, або 25,4% респондентів;
-                  у графі "важко сказати" - 5 (7,4%).
Графу "ні" відмічено 1 особою, або 1,5% опитаних, а графу «скоріше ні» не відмічено жодним відвідувачем.
Отже, понад 90% відвідувачів оцінили ставлення працівників апарату суду до них коректним та ввічливим.
На шосте питання (чи був незалежним та неупередженим суд при розгляді Вашої справи та чи був забезпечений справедливий судовий розгляд?) зробили відмітку:
- у графі "так" 36 осіб, або 53,7% опитаних;
- у графі "скоріше так" 18 осіб - 26,9% , відповідно;
- у графі "важко сказати" - 7 (10,4%).
Графу "ні" заповнено 3 особами, що становить 4,5% опитаних.
 
При спостереженні за процесом заповнення анкет виявлено, що негативні оцінки по 4 та 6 питаннях ставили відвідувачі, які були незадоволені результатами апеляційного перегляду.
 
Висновки.
Громадський моніторинг діяльності Житомирського апеляційного адміністративного суду засвідчив існування певних недоліків, що суттєво впливають на загальне сприйняття якості його роботи та рівень довіри громадськості до суду.
 
Для подолання цих недоліків пропонується наступне:
1.Провести спеціальне навчання для працівників апарату суду, які за своїми функціональними обов'язками безпосередньо контактують з відвідувачами.
2. У своїй інформаційній роботі з громадськістю звернути увагу на додаткове роз'яснення впливу процесуальних норм на часті недотримання графіку судових засідань. Хоча при цьому необхідно вживати усіх можливих зусиль для виправлення ситуації, оскільки саме цей вимір якості роботи суду є для відвідувачів пріоритетним і важливим.
3.Збільшити поінформованість населення про запровадження автоматизованої системи діловодства, відновити роботу інформаційного кіоску та створити веб-сайт суду.
 
 
 Голова Житомирського

 апеляційного адміністративного суду                                         К.С.Франовська