flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Про результати опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду

04 липня 2018, 11:57

Впродовж періоду з 05.04.2018 по 30.06.2018 в суді проводилось опитування відвідувачів суду щодо якості його функціонування.

За вказаний період відвідувачами суду (учасниками судових процесів) заповнено 82 анкети : 2- шляхом заповнення електронної форми, 80- шляхом заповнення анкет у друкованому вигляді в приміщенні суду.

З 82 опитаних 6 осіб в суді вперше, 21 особа була учасником судового засідання менше 10 разів, решта 55 осіб - більше 10 разів брали участь в судовому засіданні.

Свій ступінь  обізнаності з роботою суду відвідувачі оцінили у 32 випадках високим, у 46- достатнім, а у 4 – недостатнім.

Повноту, якість наданої інформації та її доступність оцінено в цілому на бал «добре». Щодо визначення ефективності роботи суду, що стосується направлення судових викликів, копій судових рішень та вчасності початку судових засідань, то теж такий напрямок роботи респонденти оцінили на «добре».

Більшість оцінювачів влаштовує графік роботи суду (з 9.00 до 17.00, без обідньої перерви) – 80, не влаштовує – 1, ще 1 респондент бажає, щоб суд працював до 18.00, на кшталт розпорядку робочого дня інших судів округу.

Зручність та комфортність перебування в приміщеннях суду відвідувачі оцінили на «добре», хоча зауважили, що в коридорах не вистачає освітлення,  стільців та столів для очікування початку судових засідань. Також учасники судових процесів відзначили як недолік, що в суді відсутня гардеробна кімната, кулер з питною водою, затісні приміщення для ознайомлення з матеріалами адміністративної справи. Деякі респонденти бажають бачити стенд зі інформацією щодо розгляду справ на першому поверсі будівлі.

Доступність суду для людей з особливими потребами 14 опитуваних оцінює на високому рівні, 48 - на достатньому, 10 - на недостатньому, ще 10 – не відповіли.

50 із 82 опитуваних вважають суд об’єктивним і неупередженим під час розгляду справи, 16 - таким суд не вважають, 12  особам було важко відповісти на дане питання, 4 особи – не відповіли взагалі.

Більшій частині опитуваних подобається ставлення працівників апарату суду до відвідувачів («відмінно»-44, «добре»- 29), 1 особа залишилась незадоволеною, 8 респондентів не надали відповідь.

Актуальною інформацією відвідувачі вважають для себе інформацію щодо руху справ та прийнятих по них рішеннях, щодо графіку судових засідань. Пишуть, що не вистачає  інформації про фактичний початок судових засідань, а також відвідувачі хотіли б бути обізнаними про період відпусток чи відряджень суддів.

Ті відвідувачі, які були в зазначений період в суді  уже не вперше, вважають, що у 34 випадках робота суду змінилась, 27 – не помічають таких змін, 16 осіб не відповіли на це питання. Деякі респонденти відзначають, що робота суду стала більш відкритою і впевнено стверджують, що суд виконує свої функції.

Щодо змін, які, на погляд відвідувачів, необхідні для покращення роботи суду зазначено, що слід провести кадрову роботу у заповненні вакансій в суді та підвищити заробітну платню працівникам апарату суду, в роботі більше застосовувати автоматизації (наприклад, встановити інформаційне табло), варто заздалегідь вносити зміни в розклад судових засідань, а у випадку відсутності судді з поважних причин (хвороби або відрядження) повідомляти про це учасників процесу.

На питання щодо ставлення відвідувачів до процесу оптимізації судів з повною ліквідацією Житомирського апеляційного адміністративного суду 59 респондентів відповіли, що негативно ставляться до такого процесу ( 2 з них – категорично проти), 12- ставляться позитивно, 3 особам було важко відповісти на це питання, 4 – не відповіли.

71 респондент вказав, що буде цілком незручно здійснювати поїздки для участі в судових засіданнях до Вінницького апеляційного адміністративного суду, 8 осіб не вбачають незручностей в таких поїздках, тим більше що участь в судових засіданнях можна взяти в режимі відеоконференцзвязку, 3 респонденти не надали відповіді на це питання.

 

Головний спеціаліст

із забезпечення зв’язків зі ЗМІ